Před nastavováním oprávnění uživatelům doporučujeme přečíst tento článek, abyste předešli zbytečným problémům.

V závorkách jsou uvedená kódová označení pro oprávnění.


Speciální oprávnění


Vlastník (owner)

Toto oprávnění má přístup naprosto ke všemu. Nejde udělit ani odebrat, toto oprávnění má pouze kontaktní osoba týmu pro Badtur.


Admin (admin)

Toto oprávnění obsahuje všechny ostatní oprávnění, ovšem je tu pár vyjímek:
Neobsahuje oprávnění Fakturace, toto oprávnění je nutné udělit samostatně.
Umožňuje ostatním nastavit oprávnění, mimo Vlastník a Fakturace, odpojit uživatele z týmu a spravovat nastavení týmu a modulů.


Fakturace (perm_invoices)

Umožňuje přístup k fakturační stránce, nastavení fakturačního kontaktu, stažení faktur a další.
Ovšem změny vaší licenci stále musí provádět Vlastník týmu přes podporu.


Oprávnění pro správu uživatelů


Správa uživatelů (perm_users)

Umožňuje přístup na stránku uživatelé, se seznamem jmen.

Zobrazení uživatelských kontaktů (perm_users_contact)

Umožní přístup k Emailu a Telefonu uživatelů.
Je nutné mít aktivované oprávnění Správa uživatelů pro funkčnost.


Zobrazení dalších detailů uživatelů (perm_users_special)

Umožní přístup k ostatním detailům uživatele.

Toto oprávnění se aktuálně k ničemu nepoužívá, v budoucích verzích bude použito k zobrazení interní poznámky k uživateli.

Je nutné mít aktivované oprávnění Správa uživatelů pro funkčnost.


Oprávnění modulu Turnaje


Správa turnajů (perm_tournaments)

Umožňuje správu všech turnajů, ovšem neumožňuje nastavení modulu Turnaje.


Správa kategorií (perm_categories)

Umožňuje kompletní správu turnajových kategorií.


Správa kategorií uživatelů (perm_users_categories)

Umožňuje spravovat kategorie uživatelů.
Přístup ke správě je přes stránku Uživatelé, je nutné mít aktivované oprávnění Správa uživatelů pro funkčnost.


Oprávnění modulu Tréninky


Správa tréninků (perm_trainings)

Umožňuje správu všech tréninků, ovšem neumožňuje nastavení modulu Tréninky.


Správa skupin (perm_groups)

Umožňuje kompletní správu tréninkových skupin.


Správa skupin uživatelů (perm_users_groups)

Umožňuje spravovat skupiny uživatelů.
Přístup ke správě je přes stránku Uživatelé, je nutné mít aktivované oprávnění Správa uživatelů pro funkčnost.