Předchozí kapitola: Sledujeme turnaje v Badtur Admin

Bez znalostí z předchozí kapitoly nemusíte pochopit tuto.


Nalezení turnaje

Celý cyklus začíná tím, že si najdete turnaj, který chcete přidat do Badturu a zjistit, kdo na chce jet.

Pravděpodobně vždy budete chtít turnaj z Czechbadminton.cz. Takový turnaj uvidíte v listu turnajů jako bílý, na něj kliknete a zobrazí se vám předvyplněný formulář na přidání.
Pokud chcete přidat jiný turnaj než z Czechbadminton.cz, můžete. Stačí použít tlačítko Přidat turnaj a formulář vyplnit.


Přidání turnaje

Přidávání turnaje probíhá přes formulář, který vypadá následovně:


Nalevo můžete vidět jak vypadá formulář, pokud ho otevřete pomocí tlačítka. Napravo, pokud ho otevřete z listu turnajů.

Pole, které mají hvězdičku, jsou nutné vyplnit. Pojďme si vysvětlit co které pole znamená.


Kategorie*

Kategorie v Badturu, do které se turnaj zařadí.


Datum*

Datum turnaje. Pokud je turnaj na více dní, je možné zadat jen jeden datum, doporučujeme první den turnaje.


Místo

Místo, kde se turnaj odehrává.


Název*

Název turnaje.


Uzávěrka*

V Badturu jsou dvě různé vlastnosti turnaje, pojmenované podobně. Jde o Uzávěrku a Přihlašování (také jako Uzavírka přihlášek podle Czechbadmiton).


Uzávěrka turnaje je datum, které se zobrazuje hráčům.
Přihlašování je určeno pro skutečné datum, kdy se má turnaj přihlásit. Hráči toto datum nevidí. Toto datum si automaticky natahuje Badtur z Czechbadmintonu, a nemusíte se o něj starat.


Tyto dva datumy byly zavedeny hlavně proto, aby měl administrátor dostatek času vyřešit případné problémy, které by mohly nastat.

V nastavení Badturu si můžete nastavit, jak se má automaticky přednastavit toto pole.


Adresa URL

URL adresa turnaje.

Ačkoliv je toto pole nepovinné, rozhodně ho vyplňujte (nechte vyplněné) pro všechny Czechbadminton.cz. Tímto Badtur páruje informace, které z Czechbadmiton.cz natahuje (Uzavírku přihlášek, upozornění na změny a další).


Popisek

Zde si můžete napsat cokoliv, co chcete k turnaji dodat. Toto pole podporuje řádkování.


Typ*

Rozlišujeme tři typy turnajů:
Standartní: Výchozí typ turnaje. Očekává se vyplnění jestli hráč jede nebo ne. Při uzavření přihlašování rozešle informaci.

Volitelný: Neočekává se, pokud hráč nejede, že tuto informaci vyplní. Při uzavření přihlašování nerozešle informaci.

Informativní: Hráč nemá možnost vyplnit jestli jede nebo ne. Je to prostě jen informace o turnaji, a o tento turnaj se dál v rámci Badturu nestaráte.


Rozeslat info po přidání

Pokud je zaškrtlé, rozešle hráčům informaci o novém turnaji. Nezáleží na typu turnaje.


Po přidání turnaje

Jakmile turnaj přidáte, můžete si ho rozkliknout.
Detail turnaje vypadá následovně.

Můžete si všimnout, že na detailu turnaje můžete naleznout ještě další pole. Pojďme si je vysvětlit.


Přihlašování

Bylo popsáno výše. Jedná se o skutečný datum přihlašování turnaje (také jako Uzavírka přihlášek na Czechbadminton.cz). Badtur si toto umí natáhnout sám, a nemusíte toto datum jakkoliv upravovat nebo zadávat.

Toto pole je viditelné pouze pro vás.


Aktuální stav

Zobrazuje přibližný stav turnaje.


Přihláška

Označení, jestli jste poslali přihlášku nebo ne.


Poznámka

Vaše poznámka k turnaji.

Toto pole je viditelné pouze pro vás.


U těchto polí si můžete všimnout dvou ikonek.
Ikona tužky: Kliknutím na ikonu tužky můžete upravit danou vlastnost turnaje.

Ikona přeškrtnutého oka: Toto pole je viditelné pouze pro vás.


Na stránce si můžete všimnout tlačítek Jedu, Nejedu apod. Jedná se o tlačítka z hráčského rozhraní. Pokud jste hráč, může se vám hodit označovat jestli jedete nebo ne přímo z administrátorského rozhraní. Tyto tlačítka jako pro administrátora nejsou důležitá, a nemusí se vám zobrazovat.


Pokud jste nerozeslali informaci o turnaji hráčům, a chcete, můžete tak učinit z levého panelu.

Můžete také změnit typ turnaje, nebo třeba také smazat turnaj.


Na pravé straně naleznete iframe s stránkou turnaje.


Turnaj je přidaný

Nyní nic nemusíte v této době dělat. Můžete si turnaj chodit prohlížet, doupravovat třeba některé vlastnosti, a tak dále.


Turnaj má problém / Turnaj změnil vlastnost

Zobrazil se vám vykřičník u turnaje. To je nutné vyřešit.


Jiný název na CB, Jiné místo na CB, Jiný datum na CB

Tak je nutné upravit vlastnost toto v detailu turnaje pomocí tužky na správnou hodnotu.

Pokud se jedná o větší změnu, doporučujeme pomocí levé strany Poslat upozornění na změnu, která hráčům pošle mail o tom, že turnaj má změnu vlastnosti, a ať překontrolují svojí přihlášku.

Zároveň toto pošle také hráčům v dané kategorii a hráčům kteří dali Nejedu, aby měli také šanci se přihlásit.


Turnaj nebyl na CB nalezen nebo byl zrušen

Badtur turnaj nenašel a považuje ho za zrušený. Tato situace se dříve stávala se změnou adresy turnaje. Proto při této hlášce zkontrolujte, jestli nemáte v listu turnajů turnaj dvakrát, jednou jako přidaný a zrušený, podruhé jako nepřidaný:

Pokud toto opravdu máte, stačí v přidaném turnaji změnit adresu na správnou, a turnaj se opět spáruje.
Tato situace se stávala za starého systému Czechbadminton.cz, a je možné, že s novým informačním systémem tato situace již nenastane.
Pokud je však turnaj opravdu zrušený, označte turnaj v Badturu jako zrušený pomocí levého panelu Označit jako zrušený. Rozešle se hráčům informace.


Turnaj je na CB zrušen

Turnaj byl nalezen na Czechbadminton.cz a je veden jako zrušený. Označte proto turnaj v Badturu jako zrušený pomocí levého panelu Označit jako zrušený. Rozešle se hráčům informace.


Turnaj na CB veden jako platný ale v Badturu označen jako zrušený!

Věříme, že taková situace nenastane, ale pokud by nastala, Badtur ji umí detekovat.

Turnaj nastavíte v Badturu jako platný pomocí levého panelu Zrušit zrušení. Budete ovšem muset tuto informaci oznámit hráčům vy. Badtur hráčům informaci nerozešle.


Blíží se datum přihlašování

Pokud se ptáte, proč se administrátorům v listu nezobrazuje Uzávěrka ale pouze Přihlašování, je to z toho důvodu, protože se Uzávěrka bere jako spíše varování pro hráče, aby se nemohli vymlouvat.


Pokud chcete dát nějakým hráčům ještě šanci (třeba u Standartního turnaje uvidíte u někoho stav Neznámý nebo Zobrazeno), můžete pomocí levého panelu Poslat připomínku. Badtur tak rozešle hráčům připomínku a změní stav turnaje na Poslední výzva na přihlášení.


Přihlašujeme turnaj

Jako první věc, co musíme udělat je pomocí levého panelu Uzavřít přihlašování. Tím pádem již nikdo nebude moct změnit (přidat) svoji přihlášku, a těm co se nevyjádřili u standartního turnaje se pošle informace.


Všechny hráče a jejich spoluhráče můžete vidět v tabulkách.


Jakmile turnaj přihlásíte, označte přihlášku jako poslanou pomocí levého panelu Nastavit jako poslanou. Tato informace se zobrazí i hráčům, a vy si tak udržíte přehled o tom, co jste přihlásili a co ne.

Samozřejmě, pokud turnaj neměl ani jednoho hráče přihlášeného a vy přihlášku neposíláte, přihlášku neoznačujete jako poslanou.

Nyní máte všechno co potřebujete vědět k turnajům.

Pokračujte na kapitolu Přidáváme uživatele, kde se dozvíte jak se přidat uživatele do vašeho týmu.